Lukukausimaksut  1.8.2014 alkaen

musiikkiopiston oppilas, pääaine 45 min. /lukukausi
musiikkiopiston oppilas, pääaine 60 min. /lukukausi
musiikkiopiston oppilas, sivuainemaksu/lukukausi

230 €
270 €
  95 €  

 

varhaisiän musiikkikasvatus (muskari)/lukukausi

120 €
146 €

lappeenrantalaiset      
ulkopaikkakuntalaiset

sisarusmuskari

120 € / lapsi
146 € / lapsi

lappeenrantalaiset
ulkopaikkakuntalaiset

Soiva Karuselli / lukukausi

130 €
156 €

lappeenrantalaiset
ulkopaikkakuntalaiset

muskarin soitinvalmennusryhmä
(viulu, sello, piano, harmonikka, vasket ja trumpetti) /lukukausi

150 €
176 €

lappeenrantalaiset
ulkopaikkakuntalaiset

Opiston oppilasmaksuja ositetaan vain seuraavissa tapauksissa:

a) uuden oppilaan opetus on alkanut vähintään 1 kuukauden jälkeen lukukauden alkamisesta
b) opetus on keskeytynyt pitkäaikaisen (1 kk) sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi
c) jos oppilas keskeyttää opinnot kahden opetuskerran jälkeen, hän maksaa 50€. Kolmannesta opetuskerrasta lähtien lukukausimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Tämä koskee vanhoja oppilaita.

Uusien oppilaiden enintään kahden opetuskerran jälkeen tapahtuvasta lopettamisesta ei peritä oppilasmaksua.

Opintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan välittömästi toimistoon kirjallisesti (sähköposti). Lukukausimaksu on maksettava, jos lopetus tapahtuu lukukauden alettua muusta kuin edellä mainituista ositukseen oikeuttavista syistä.

Oppilaan kotikunnan muuttuminen

Musiikkiopisto laskuttaa kunnilta oppilaskustannusten kuntaosuudet.  Mikäli oppilaan kotikunta vaihtuu, se vaikuttaa kuntien maksuosuuksiin seuraavan lukukauden alusta. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että opisto saa tiedon kotikunnan muutoksesta välittömästi. Mikäli muutto tapahtuu Lemille, Luumäelle, Savitaipaleelle, Taipalsaarelle tai Miehikkälään, tulee oppilaan huoltajan muuton yhteydessä varmistaa, että uusi kotikunta sitoutuu maksamaan oppilaskohtaisen kunnanosuuden.

 

Muskarin (muskari, soitinryhmät, soitinvalmennus) oppilasmaksuja ositetaan vain seuraavissa tapauksissa:

a) ensimmäistä kertaa muskariin tulevan lapsen opetus on alkanut vähintään 1 kuukauden jälkeen lukukauden alkamisesta
b) opetus on keskeytynyt pitkäaikaisen (1 kk) sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi

Ensimmäistä kertaa muskariin (=uudet oppilaat) tulevat lapset voivat tutustua muskaritoimintaan kaksi kertaa ilmaiseksi.

Jos lapsi keskeyttää muskarin lukukauden neljän (4) ensimmäisen opetuskerran aikana, hän maksaa 50 €. Viidennestä opetuskerrasta eteenpäin lukukausimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Tämä koskee ensikertalaisia ja vanhoja muskarilaisia (johtokunnan päätös 5.3.2014).

Opintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan välittömästi toimistoon kirjallisesti (sähköposti). Lukukausimaksu on maksettava, jos lopetus tapahtuu lukukauden alettua muusta kuin edellä mainituista ositukseen oikeuttavista syistä.

Avoin osasto

Avoimella osastolla ei ole ikä- eikä kuntarajoituksia. Oppilas voi suorittaa tasosuorituksia ja osallistua musiikin perusteiden opetukseen mikäli ryhmissä on tilaa.  

Avoimelle osastolle voi hakea ilman valintakoetta. Hae opetukseen ilmoittautumalla musiikkiopiston toimistoon, p. 0400 770 228 tai musiikkiopisto@lprmo.fi 

Avoimen osaston kahden tunnin tutustumispaketti on mainio elämyslahja syntymäpäiväsankarille, joululahjaksi, äidille äitienpäivänä, isälle isänpäivänä tai työkaverille läksiäislahjana.

Avoimen osaston maksut 

Tutustumispaketit
2X30min 70€
2X45min 100€
Muut
5x30min 200€
5x45min 250€
10x30min 330€
10x45min 500€
10x60min 650€
15x30min 500€
15x45min 730€
15x60min 980€

 

 

 Muut maksut 

ryhmäopetus (mupet, kuorot ja orkesterit) 60 € / lukukausi
musapaja (10 kertaa/lukukausi, ryhmässä väh.  5 oppilasta) 100 € / lukukausi
muskarikuoro (ryhmän minimikoko 8 oppilasta) 60 € / lukukausi
ulkopuolisten tasosuoritus 60 €
ulkopuolisten todistus 10 €
kirjaamismaksu 10 €
opintokortin uusiminen 5 €
soitinvuokra 40 € / lukukausi
materiaalimaksu (1.8.2015 alkaen) 5 € / lukukausi

Kannatusyhdistyksen rivijäsenmaksu

20 €